Tryggleiksalarm

Vert tildelt etter søknad.

Tryggleiksalarmen er knytt opp til alarmsentralen. Alarmsentralen formidlar kontakt vidare til den personen brukaren har gitt opp som kontaktperson i akutte tilhøve, eller til heimesjukepleietenesta i kommunen.

Tryggleisarlarm - Klikk for stort bilete

Tenesta er for personar som på grunn av sjukdom, funksjonshemming, aldersrelaterte plager og liknande ikkje kan vere heime fordi dei kjenner seg utrygge.

Det går også an å leige tryggleiksalarm som eit "lågterskel-tilbod"

Søknadskjema og prisar finn du på Omsorgstenestene

Spørsmål: 99 58 46 61 eller 57 85 85 00

Publisert av Svein Barmen. Sist endra 04.12.2017

Relaterte ressursar

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering