Avgifter og gebyr

Kommunen skal yte tenester til innbyggjarane sine. Ein del tenester skal vere gratis, ein del skal kommunen delfinansiere og ein del skal innbyggjarane betale sjølve.

Offentlege avgifter - Klikk for stort bilete

Satsane for dei ulike tenestene vert vanlegvis fastsett årleg ved politiske vedtak.

Kommunen yter tenester på mange ulike områder. Avgiftsatsar og gebyr er prøvd samla her. Viss det er noko du lurer på, så ta kontakt med Servicekontoret på telefon 57 85 85 00 eller send epost til post@selje.kommune.no

Gjeldande betalingsatsar (PDF, 2 MB)

Eigedomskatt

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering