Vaksenopplæring

Kontaktinformasjon:

Rektor Anita Eide - 979 90 405 - anita.eide@selje.kommune.no

Lærar Wenche Beeder - 990 99 840

Kurs i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar:

Stad:   Sunnivahuset i Selje ( gamle kommunehuset)

Måndag – fredag             6 timar pr. dag       (08.30 – 14.05)

A0 - A1                 30 timar i veka                  - måndag til fredag

A1 - A2                 12 timar i veka                  - måndag og tysdag

A2 - B1                  12 timar i veka                  - onsdag og fredag

NORSKPRØVE   VINTER  2018

Prøvedato blir onsdag 5. desember

Frist for oppmelding er fredag 16. november

Du vil få brev 14 dagar før prøva med informasjon om dag, klokkeslett og stad.
 

SAMFUNNSKUNNSKAPSPRØVE  VINTER  2018

Prøvedato blir onsdag 12. desember

Frist for oppmelding er fredag 30. november

Du vil få brev 14 dagar før prøva med informasjon om dag, klokkeslett og stad.

Påmelding:
Send e-post med namn, fødselsdato og kva nivå du vil ta prøve (A1-A2, A2-B1, B1-B2)

til:anita.eide@selje.kommune.no /  97 99 04 05


Informasjon om prøvene finn du òg på

https://www.kompetansenorge.no/  


Ta kontakt med oss dersom du vil melde deg opp til prøve!

Sist endra 18.10.2018

Relaterte ressursar

Teneste (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering