Melding om vedtak - reguleringsplan for Reed-tomta

illustrasjon kart.png - Klikk for stort bilete

Føremålet med planen er å regulere tidlegare herberge/bevertning til 8 nye bueiningar fordelt på to bygg. Planen er vurdert til å ikkje utløyse krav til konsekvensutgreiing.

Her kan du lese saksframlegg, planomtale og andre sentrale saksdokument.

I samsvar med plan- og bygningslova §12-12, vedtok kommunestyret i møte 15. mai 2019, sak KS-042/19, reguleringsplan for Reed-tomta. Den bedtekne reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.  

Vi ber om at merknader/innspel vert sendt til post@selje.kommune.no eller per post innan 21. juni 2019.

Sist endra 07.06.2019
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering