Møte i Råd for eldre og funksjonshemma 24.11.15

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og Eldrerådet er slege saman til eitt råd, etter vedtak i Kommunestyret 27.04.15 - sak KS 18/15.

Det nye rådet heiter Råd for eldre og funksjonshemma (EF) 
Rådet er kalla inn til sitt fyrste møte - tirsdag 24.11.15.
Møtet startar kl. 10.00 på kommunehuset, 3. etg. 

Møtedokument EF 24.11.15 kan lesast her. (PDF, 2 MB)

Publisert av Unni Eltvik Hovden. Sist endra 19.11.2015
Namn Funksjon Organisasjon
Råd for eldre og funksjonshemma har slik samansetjing for perioden 2015-2019:
Åge Starheim Leiar Selje pensjonistlag
Åse-Kåra Grytting Pers.vara Selje pensjonistlag
Anita Bentsen Nestleiar Revmatikerforbubndet
Arny Borgundvåg Pers. vara LHL
Harald Hansen Medlem LUPE
Ann-Kathrin Ervik Pers.vara Autismeforeningen
Sigbjørn Sjåstad Medlem Stad pensjonistlag
Helga Swensen Pers.vara Stad pensjonistlag
Gunn Sande Medlem Selje kommune
Marita Årvik Pers.vara Selje kommune
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering