Møte om reiseliv og stadutvikling i Selje kommune 27.09.18

Logo_STAD_2020.jpg - Klikk for stort bilete Stad2020 inviterar reiselivsbedriftene i Selje kommune til samarbeidsmøte om utvikling av reiselivet i kommuna.

Stad 2020 har no sett i gang eit arbeidet med ein overordna strategi for utviklinga av reiselivet, tettstadane og bygdene i den nye kommunen.

Kommunen, reiselivs-/handelsnæringa og innbyggjarane må saman komme fram til ei ønska utviklingsretning for reiselivsnæringa og bygdene fram mot år 2030.

Torsdag 27. september kl 17.00 er du invitert til infomasjonsmøte om arbeidet, prosessane som er i gang og drøftingar om vidare abeid.

Vi treng ditt engasjement og dine innspel med i arbeidet!

Vel møtt! 

Invitasjon og påmelding

Publisert av Belinda Fure. Sist endra 24.09.2018
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering