Møttes til felles diskusjon

  - Klikk for stort bilete Råd for eldre og funksjonshemma hadde møte 6. februar 2018.  Møtet vart halde i Eid, ettersom rådet også hadde eit fellesmøte med Eid Eldreråd og Råd for menneske med nedsett funksjonsevne i Eid. 

Agendaen for fellesmøtet var å diskutere organisering av råda fram mot Stad kommune i 2020. 

Her kan du lese møteboka frå Råd for eldre og funksjonshemma i Selje sitt møte.   

Publisert av Janne Weltzien Listhaug. Sist endra 14.02.2018
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering