Nasjonal tilskotsordning for å inkludere born og unge 2020

Stein i fjøra - Klikk for stort bilete

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte til tiltak for inkludering av born og unge.

Søknadsfristen er 13. desember 2019. 

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskotsordning for å inkludere born og unge". Bufdir lyser no ut midlane med forbehold om Stortingets endelege budsjettvedtak. 

Målet er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant born og ungdom.

Les meir på Bufdir sine side. Der finn du regelverk, rettleiing, krav til rapportering og link til søknadsportalen.

NB! Velg Stad kommune når du søkjer i portalen.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Hanne Marie Utvær tlf.: 911 02 779 / Hanne.Marie.Utver@selje.kommune.no eller Belinda Fure på tlf.: 979 90 411 / belinda.fure@selje.kommune.org

Sist endra 02.12.2019
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering