Nyhendebrev frå Fylkesspegelen

Du kan no melde deg på nyhendebrev frå Fylkesspegelen. Breva vil innehalde oppdatert statistikk om blant anna folketalsutvikling, næringsstruktur, bu- og levekår, helse, arbeidsmarknad, kommunal tenesteyting, samferdsle og miljø.

Fylkesspegelen inneheld tal for fylket og dei einskilde kommunane og er eit samarbeid mellom Fylkesmannen, Høgskulen på Vestlandet, NAV Sogn og Fjordane og fylkeskommunen.

Meld deg på nyhendebreva på nettsida til Fylkesspegelen. (Lenke oppe til høgre.)

Publisert av Bente Kvernevik Berstad. Sist endra 23.08.2017

 

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering