Publisert 15.05.2019
Sjø.JPG

Varsel om oppstart og offentleg ettersyn av planprogram. Interkommunal arealplan for sjøområda i Selje og Eid - varsel om oppstart og offentleg ettersyn av forslag til planprogram. Selje formannskap vedtok i møte 27. mars 2019, F-sak 032/19, å starte opp arbeidet med interkommunal arealplan for sjøområda i Selje og Eid og å legge forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for meir næringsaktivitet i sjøområda, utan at dette kjem i konflikt med viktige naturområder, kulturminner, verneområder eller bruken av sjøområda som rekreasjon for fastbuande og besøkande.

Publisert 14.05.2019
Logo_STAD_2020.jpg

Fellesnemnda har i tråd med mandat og fullmakter vedteke 22.06.17 m.a. ansvar for å  utarbeide samla modell for den politiske organiseringa av den nye kommunen som skal vedtakast av det nye kommunestyret. Fellesnemnda skal gi si endelege innstilling i møte 06.06.19. Endeleg vedtak skal gjerast av det nye kommunestyret i konstituerande møte 24.10.19. 

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering