Publisert 02.02.2016

Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en helhetlig beredskapsplan. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner. (Forskrift til Sivilbeskyttelsesloven § 4)

Viktige telefonnummer
Brann 110
Nordfjord legevakt, livstrugande hjelp 116117, akutt hjelp 113
Politiet 112
Vegvesenet 020030
Kommunalteknisk vakt 901 23 222
Heimetenestene 976 67 623

Publisert 02.02.2016
Barmen Naust 1.JPG

Ekstremveret Tor råka Selje kommune for fullt fredag kveld den 29. januar mellom klokka 1800 og 2000.
Mange vart hardt råka, men det er ikkje meldt om så omfattande skadar som det var etter "Nyttårsorkanen" eller "Dagmar"

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering