Selje folkeboksamling 3

SELJE FOLKEBOKSAMLING har hovudbibliotek i Selje og to filialar, på Leikanger og på Flatraket.

Språkkommune

HOVUDBIBLIOTEKET i Selje er ope:
Tysdag  kl. 11 – 16
Torsdag kl. 14 – 19

 

 

 


STADLANDET BIBLIOTEKFILIAL på Stadlandet skule er ope:
Onsdag kl. 14 - 17. (Stengt i skulen sine feriar).

 

FLATRAKET BIBLIOTEKFILIAL er ope:
Torsdag kl. 17.00 – 19.00. (Stengt i skulen sine feriar).

Skuleklasser, og andre kan gjerne ta kontakt for avtale utanom vanlege opningstider.

Søk etter bøker, filmar i biblioteket ditt gjer du her i BIBLIOTEKKATALOGEN.

Biblioteket sine digitale tilbod er:

Til desse tilboda treng du eit nasjonalt lånekort og ei pinkode som du lett skaffar deg i det lokale biblioteket ditt.

Informasjon om biblioteket ditt finn du og på Facebook-sida vår.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på tlf. 57856700 / e-post: biblioteket@selje.kommune.no.

Lånekortet

2500 Bibliotek - eitt lånekort!
DET NASJONALE LÅNEKORTET gjeld i 2500 norske bibliotek, inkludert Selje folkeboksamling!

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering