Selje folkeboksamling 3

SELJE FOLKEBOKSAMLING har hovudbibliotek i Selje og to filialar, på Leikanger og på Flatraket.

Språkkommune

 

HOVUDBIBLIOTEKET i Selje er for tida stengt pga flyttesjau til nye lokaler i Selje sentrum. Planlagt nyopning første halvdel av januar 2020.

STADLANDET BIBLIOTEKFILIAL på Stadlandet skule er ope:
Onsdag kl. 14.00 - 17.00


FLATRAKET BIBLIOTEKFILIAL er ope:
Torsdag kl. 17.00 – 19.00.

Skuleklasser, og andre kan gjerne ta kontakt for avtale utanom vanlege opningstider.

Søk etter bøker, filmar i biblioteket ditt gjer du her i BIBLIOTEKKATALOGEN.

Biblioteket sine digitale tilbod er:

Til desse tilboda treng du eit nasjonalt lånekort og ei pinkode som du lett skaffar deg i det lokale biblioteket ditt.

Informasjon om biblioteket ditt finn du og på Facebook-sida vår.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på tlf. 57856700 / e-post: biblioteket@selje.kommune.no.

Lånekortet

2500 Bibliotek - eitt lånekort!
DET NASJONALE LÅNEKORTET gjeld i 2500 norske bibliotek, inkludert Selje folkeboksamling!

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering