Selje helsestasjon og skulehelsetenesta

Opningstider måndag - torsdag 08.30 - 15.00. Fredag stengt.

Tlf: 979 90 478 

Jordmor: Aud Jekteberg Nordpoll 979 90 477

Dersom du har behov for hjelp eller råd når helsestasjonen er stengt:

Born 0-6 veker:Ta kontakt med God Start på Nordfjordeid, tlf. 57 86 40 00
Dei har også ammehjelp.

Born 7 veker-18 år:
Ta kontakt med legekontoret, tlf. 57 85 61 06

Akutt hjelp: 
Ring 116 117

Livstrugande hjelp:
Ring 113

Kaprifol 1 - Klikk for stort bilete Helsestasjonen held til i same bygget som legekontoret i Selje

Helsestasjonen er ein gratis tjeneste som utøver planmessig helsefremmande og førebyggande helsearbeid mot barn i alderen 0-5 år innenfor temaer som omhandler fysisk og psykisk helse i tillegg til sosiale forhold. Helsestasjonen er eit lavterskel tilbud som skal være tilgjengeleg til støtte og veiledning for foreldre og barn.

Det helsefremmande og førebyggande arbeidet omfatter:
-Helseopplysning
-Veiledning
-Helseundersøkelse og vaksinasjon
-Oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov
-Oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte

På helsestasjonen kan du låne/leige
-Elektrisk brystpumpe
-Enuresealarm ved sengevæting
-Informasjonsmateriell, aktuelle DVD og bøker i.f.t amming, svangerskap, foreldrerolla m.m

God Start på Nordfjord  sjukehus kan kontaktast ved behov, dei har også ammepoliklinikk

Tlf: 57 86 42 00 (heile døgnet)

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering