Offentleg ettersyn - Detaljregulering for gang- og sykkelvegar i Selje kommune - Planprogram

Gang- sykkelveg - Klikk for stort bilete I formannskapet 27.02.2019 vart planprogram for gang- og sykkelvegar i Selje kommune vedteke lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 05.03 - 10.04.2019.
Innspel til planprogrammet må rettast skrifteleg til Selje kommune, 6740 Selje eller elektronisk til post@selje.kommune.no

Merk innspelet med Detaljregulering for gang- og sykkelvegar i Selje kommune.

Saka er tilgjengeleg her: Detaljregulering for gang- og sykkelvegar

Sist endra 06.03.2019
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering