Offentleg ettersyn av plan - Stad næringspark

Stad næringspark - Klikk for stort bilete På møte i formannskapet 27.02.2019 vart detaljregulering for Stad næringspark vedteke lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 05.03 - 10.04.2019.

Innspel til planforslaget må rettast skriftleg til Selje kommune, 6740 Selje eller elektronisk til post@selje.kommune.no

Merk innspelet med Detaljregulering for Stad næringspark

Saka er tilgjengeleg her: Detaljregulering for Stad næringspark

Sist endra 06.03.2019
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering