Småikon skriver str kart Utskriftsvennleg versjonStørre skriftNettstadkart

Offentleg ettersyn - Nerlid hyttegrend

Barmen.jpg - Klikk for stort bilete

Reguleringsplan for Nerlid hyttegrend, oppdatert 20.09.2017, vert i medhald av Pbl. §§ 12-10, 11 lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 01.10.2017 - 13.11.2017. 

 

 

Formålet med forslaget til reguleringsplan for Nerlid hyttegrend er å legge til rette for 12 hytter og ei rorbu, samt naust og småbåtanlegg på øya Barmen. Planarbeidet vart starta opp i 2007. Etter mykje motstand, vart arbeidet med reguleringsplanen stogga i påvente av ny arealdel til kommuneplan. Arealdel til kommuneplan 2017-2029 vart vedteken i mai 2017, og forslagsstillar ynskjer no å gå vidare med reguleringsplanen for Nerlid hyttegrend.

Reguleringsplan for Nerlid Hyttegrend (PDF, 391 kB)

Planomtale (PDF, 3 MB)

Plankart (PDF, 3 MB)

Føresegner (PDF, 457 kB)

Geologisk vurdering av skredfare - utarbeidd av Breteig fjordsenter (PDF, 6 MB)

Publisert av Janne Weltzien Listhaug. Sist endra 06.10.2017
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering