Familie og velferd

Eininga har ansvar for helsestasjonen, barnevern og PPT.
Tenesteleiar som har det overodna ansvaret for avdelingane er Ingrid Stave.
990 18 107 / ingrid.stave@selje.kommune.no

I veke 2, 2019  er det redusert bemanning på helsestasjonen.
Jordmor er til stades tysdag 8. januar og helsesøster torsdag 10. januar. Om barnet er sjukt, ta kontakt med legen og spørsmpl vedrørande spedbarn, ta kontakt med God start (578 64 000)

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering