Familie og velferd

Eininga har ansvar for helsestasjonen, barnevern og PPT.
Tenesteleiar som har det overodna ansvaret for avdelingane er Ingrid Stave.
990 18 107 / ingrid.stave@selje.kommune.no

 Barnevern.PNG


 

Helsestasjonen.PNG 

PPT.PNG

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering