Småikon skriver str kart Utskriftsvennleg versjonStørre skriftNettstadkart
Publisert 09.10.2017
kabel.jpg

I 2014 etablerte staten ei ny tilskotsordning for breibandsutbygging, administrert gjennom Nkom (Norsk kommunikasjonsmyndighet) og Fylkeskommunen. Ordninga skal medverke til å sikre eit godt breibandtilbod til områder det ikkje er lønsamt å byggje ut på kommersielle vilkår.  

Publisert 09.10.2017
Hoddevik.jpg

Formannskapet i Selje har den 28.09.2017 i sak FS 072/17 godkjend at framlegg til kommunal trafikktryggingsplan vert sendt ut på høyring og skal leggjast ut til offentleg ettersyn.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering