Småikon skriver str kart Utskriftsvennleg versjonStørre skriftNettstadkart
Publisert 23.02.2017

Kunngering av planvedtak, med heimel i Plan- og bygningslova §12-12:
Reguleringsplan - Tunnel gjennom Kleiva.
Vedteke i Kommunestyret 09.02.17 - sak KS 07/17.

Vedtak Kommunestyret 07/17 (PDF, 395 kB)
Planskildring (PDF, 8 MB)
Føresegner (PDF, 2 MB)
Plankart (PDF, 18 MB)

 

Publisert 14.02.2017
Kommunevåpen liten

Med heimel i plan- og bygningslova §11-14 vedtok Planutvalet (formannskapet) i Selje kommune i møte 25.01.17 å legge forslag til kommuneplanen sin  arealdel for 2017-2029 ut til 2. gangs høyring og  offentleg ettersyn.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering