Småikon skriver str kart Utskriftsvennleg versjonStørre skriftNettstadkart
Publisert 11.07.2017
Illustrasjon kulturminneåret

Formannskapet i Selje vedtok 15. juni 2017 varsel om oppstart av planarbeid, samt utlegging av planprogram til offentleg ettersyn, for Kulturminneplan Selje kommune. 
Innspel og fråsegner kan sendast til Selje kommune, 6740 SELJE.

Frist for uttale 10. august 2017.

Publisert 11.07.2017
byrkjelo

Formannskapet i Selje vedtok planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 15. juni 2017. Innspel og fråsegner kan sendast til Selje kommune, 6740 SELJE.

Frist for uttale 27. juli 2017.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering