Publisert 16.10.2019
Illustrasjonsfoto adresseprosjekt JWL.jpg

I samband med adressering i Selje kommune har Kartverket reist namnesak for nokre stadnamn for å få avklart rett skrivemåte for offentleg bruk. Kartverket sender med dette saka på lokal høyring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn. Etter forskrift om stadnamn § 8 siste ledd er det i tillegg til primærnamnet reist sak på avleidde namneformer.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering