Forslag til planstrategi 2020-2023.

Forslag til planstrategi for Stad kommune er no lagt ut offentleg på Stad2020. 

Formålet med planstrategien er å ta stilling til kva planar vi skal ha i Stad kommune. I forslaget til planstrategi er det lagt opp til å utarbeide kommuneplan med både samfunnsdel og arealdel.

Sist endra 14.11.2019
     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering