Offentleg ettersyn av spreiefrist for husdyrgjødsel

Gjødselspreiing - Sverre Leikanger.jpg - Klikk for stort bilete Sverre Leikanger Framlegg til lokal forskrift om spreiefrist for husdyrgjødsel (PDF, 352 kB)
Frist for å kome med innspel er sett til 20. april og sendast til post@selje.kommuen.no

Formannskapet vedtok 28.02.2018 i sak 030/18 at framlegg til lokal forskrift om spreiefrist for husdyrgjødsel skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn.

Med heimel i forvaltningslova § 37 vert følgjande framlegg til forskrift om gjødselvarer mv.
av organisk opphav for Selje kommune sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn:
«I medhald av forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 tredje
ledd, vert siste frist for spreiing av husdyrgjødsel på grasmark i Selje kommune sett til 1. oktober.

Offentleg ettersyn i perioden 09.03.18 – 20.04.18.

Sist endra 18.04.2018
     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering