Politisk organisering Stad kommune

Logo_STAD_2020.jpg - Klikk for stort bilete Fellesnemnda har i tråd med mandat og fullmakter vedteke 22.06.17 m.a. ansvar for å  utarbeide samla modell for den politiske organiseringa av den nye kommunen som skal vedtakast av det nye kommunestyret. Fellesnemnda skal gi si endelege innstilling i møte 06.06.19. Endeleg vedtak skal gjerast av det nye kommunestyret i konstituerande møte 24.10.19. 

Fellesnemnda har i tråd med mandat og fullmakter vedteke 22.06.17 m.a. ansvar for å  utarbeide samla modell for den politiske organiseringa av den nye kommunen som skal vedtakast av det nye kommunestyret. Fellesnemnda handsama sak om politisk organisering  i møte 25.04.19 og gjorde vedtak om å sende saka på høyring til dei politiske partia. Høyringsfristen er sett til 16.05.19 av omsyn til den vidare prosessen. Fellesnemnda skal gi si endelege innstilling i møte 06.06.19. Endeleg vedtak skal gjerast av det nye kommunestyret i konstituerande møte 24.10.19. 

Her finn du saksdokument for saka "Politisk organisering Stad kommune".
 
Vi ønskjer innspel på spørsmåla som er skissert i 10 punkt under avsnittet «Skisse for samla modell for den politiske organiseringa». Den vedlagte rapporten frå den politiske prosjektgruppa dannar i lag med programleiar si saksutgreiing bakkgrunn for drøftingar og vurderingstema.
 
Innspel kan sendast innan 16.05.19 til: post@eid.kommune.no 

Sist endra 14.05.2019
     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering