Reguleringsplan - Nerlid hyttegrend, Barmen - offentleg ettersyn

nerlid hyttegrend - reg.plan.JPG - Klikk for stort bilete Reguleringsplan for Nerlid hyttegrend vart vedteken av kommunestyret  den 22. mai 2018

For meir informasjon om reguleringsplanen

Vi bed om at innspel/merkandar blir sendt til post@selje.kommune.no eller per post innan 10. august.  

Publisert av Kristine Leivdal Leikanger. Sist endra 25.06.2018
     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering