Ordføraren

Ordføraren er den fremste folkevalde representanten i kommunen og er kommunen sin juridiske person.

Selje kommune har ordførar i heil stilling og han har kontor på kommunehuset.

Ordføraren er møteleiar i formannskap/kommunestyre og skal sjå til at saker som vert lagt fram for behandling er forsvarleg utgreidde. Vidare har ordførar møte- og talerett i alle kommunale styre, nemder, råd og utval.

Det er val av ordførar kvart 4 år.

Stein Robert.jpg - Klikk for stort bilete

Stein Robert Osdal er valt til ordførar i perioden 2015-2019.

Ordføraren har ei eiga, ope Facebook-side, der han legg ut informasjon om små og store daglege gjeremål.

Kontaktinformasjon: stein.robert.osdal@selje.kommune.no / 417 64 312

Sist endra 22.03.2018
     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering