Fagmøte i selje
Fagmøte i selje

Fagmøte i Selje

 Det årlege regionmøte mellom Riksantikvaren og fylkeskommunane på Vestlandet vart halde på  Selje Hotel 17.-18. mars med kulturavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune som arrangør og vertskap. Tilstades var  representantar frå  Riksantikvaren, Hordaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune, Bergen Museum og Bergens Sjøfartsmuseum. 

Dette er eit fellesforum for diskusjon og orienteringar om forvaltning, arbeid i felt, informasjon og skjøtsel av kulturminne. Inger-Marie Aicher Olsrud orienterte om Riksantikvarens ruinprosjekt og Berit Gjerland orienterte om kulturminneregistreringa på Selja våren 2009. 

Bjørn E. Jensen frå  Klosterprosjektet orienterte om erfaringar frå skjøtsels- og konserveringsprosjektet på Selja og var guide for ein tur på Selja. Der fekk dei og ei orientering av John Cowell om problematikk og gode løysingar for murverket i middelalderruinar generelt og Selja spesielt. Møtet vart lagt til Selje denne gongen fordi mange hadde ynskje om å få ein ekskursjon til Selje kloster og helgenanlegg. For dei fleste var dette det første besøket på Selja.

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering