Turtips

Kart

Kart infotavle
Kart infotavle

På bildet ser du kart over kommunen: same kartet som du finn på info-tavler kring om i kommunen.

I dette kartet kan du bruke verktya for å velge tema, zoome inn m.m.

fylkesatlas kan du velge Selje under "kommune", og få mange ulike mulegheiter

 

Vi håpar du finn det du leitar etter!

TURISTINFORMASJONEN

Kontaktinformasjon

Opplev Selje
Sunnivahuset Kommunehuset
6740 Selje
E-post : turistinfo@selje.kommune.no
Telefon
: 40446011

Faks
: 57858501

Galleri

Fotograf: Marit Refvik
Seljesanden
Marit Refvik
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering