Sluttrapport frå interimstyret for Kloster- og pilegrimssenter i Selje

 1. februar 2013 vart sluttrapporten frå interimstyret for Kloster- og pilegrimssenter i Selje sluttført.

Vi gjengjev her rapporten med vedlegg.

Etter vedtak i kommunestyret i Selje i desmeber 2011, arbeidde eit breitt samansett ingterimstyre heile 2012 med forarbeidet til etableringa av eit kloster- og pilegrimssenter i Selje kommune.

Etter at interimstyret hadde gjort ferdig arbeidet som vert presentert gjennom denne sluttrapporten med vedlegg, har ei arbeidsgruppe fått i oppdrag å ta arbeidet vidare til ein organisasjon. Førebuingane til ei selskapsetablering pågår .

Filer
Publisert av Bård Fløde. Sist endra 01.09.2013
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering