Program for kurs i tørrmuring i Hoddevika.

Kurset holdes torsdag 17.09.15 til laurdag 19.09.15.

  • Torsdag fra kl. 18.00-21.00: Teori. Grunnprinsippa i tørrmuring. Sted: Skulehuset
  • Fredag fra kl. 09.30-17.00: Praktisk øving. Sted: I buråsa. Ein halv time lunsjpause.
  • Laurdag fra kl. 09.30-17.00: Praktisk øving. Sted: I buråsa. Ein halv time lunsjpause.

 

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 07.09.2015

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering