Reguleringsplan for Fv. 633 Kleiva tunnel, offentleg ettersyn.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendast skriftleg innan 3. januar 2017 til:
Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger eller
e-post firmapost-vest@vegvesen.no

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering