Reguleringsplan Skogen

Byggsak - Klikk for stort bileteByggsak

I medhald av Plan- og bygningsloven § 12-12 , har Selje kommunestyre i møte 11.11.2013 i sak KS 062/13,vedteke reguleringsplan for 05/80 Skogen med tilhøyrande føresegner.

 

Reguleringsplanen låg ute til offentleg ettersyn i perioden 16.05.2013 - 21.06.2013.

Reguleringsplan for 05/80 Skogen gjeld for gbnr 56/244 som etter privat framlegg vert regulert til bustadføremål.

Reguleringsplanen med føresegner kan de også finne på Servicekontoret. 

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 20.12.2013
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering