REKTOR STADLANDET SKULE

Stadlandet skule - Klikk for stort bilete Stillinga som rektor ved Stadlandet skule er ledig frå 01.08.2015.

Fast 100% stilling, st.id. 220.01 – Sak 15/92

Søknadsfrist 11. februar 2015

Elektronisk søknadskjema

Velkommen i eit godt rektorkollegium som er saman om å vidareutvikle grunnskulen i Selje kommune. Rektorane i Selje kommune skal vere med å gje retning, bygge relasjonar og ha pedagogisk leiarskap – der kvaliteten i klasserommet og elevane sitt læringsutbyte -står sentralt. Grunnskulen i Selje kommune er god, og vi ynskjer å gjere den enno betre!

Stadlandet Skule er 1- 10-skule . Skulen har om lag 100 elevar.

Kommunen har eit tverrfagleg fokus på borna si utvikling og ynskjer å vidareføre satsing på dette feltet.

Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju.

Tilsetting etter gjeldande lov og avtaleverk. Politiattest etter Opplæringslova §10-9.

Spørsmål om stillinga kan rettast til rektor Sylvi Olsson, tlf 57859300.

Minst to referansar skal oppgjevast.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjar kan bli offentleggjorde (jmf. Off.-lova 25)

Publisert av Svein Barmen. Sist endra 23.01.2015
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering