Småikon skriver str kart Utskriftsvennleg versjonStørre skriftNettstadkart

Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Kommunestyret i Selje vedtek å legge ut planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planen skal bidra til styring av satsing på fysisk aktivitet i Selje kommune. Høyringa skal mellom anna fastsette mål for planarbeidet (PDF, 379 kB) og kva tiltak som skal prioriterast.

 

 

 

 

Kommunedelplanen skal vere med på å skape eit godt samarbeid og god informasjon mellom innbyggjarar, frivillige organisasjonar og kommunen.

Det er særleg ønskjeleg at høyringspartane seier noko om tiltak. Med grunnlag i høyringa vil det verte utarbeida Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020.

 

Høyringsfrist 7. juni 2017.

post@selje.kommune.no

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering