Sentrumsnære turvegar - universell utforming i Sogn og Fjordane

Risnakken - Klikk for stort bilete 15 kommunar i Sogn og Fjordane deltok i ei kartlegging av sentrumsnære turvegar som kan vere aktuelle for universell utforming. Det ble utarbeida ein rapport av Asplan Viak i kartlegginga.

Før nyttår ble det gjort ei synfaring i Selje, i forhald til tilrettelegging av sentrumsnære turvegar. Området som har eit potensial for universell utforming er i frå Djupedalen (høgdebassenget) eller den gamle stien frå 1930-talet og til utsiktpunktet på Risnakken. Viss du er interessert i finne ut meir av kartlegginga, kan du trykkje deg inn på denne linken - Sentrumsnære turvegar, rapport 2013.

Publisert av Linn Mari Lyngvær. Sist endra 03.03.2014
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering