SMIL tilskot 2018

Barnmen.JPG - Klikk for stort bilete Ynskjer du å søkje om midlar for spesielle miljøtiltak i landbruket?

Søknadsfristen er 05.04.2018.

Tilskot kan gjevast til føretak som kan motta produksjonstilskot i landbruket
etter PT-forskrifta § 2 og §3 eller § 4.


Søknadsskjema er på Landbruksdirektoratet si heimeside.Gardsbruk.JPG - Klikk for stort bilete

Strategiplanen for spesielle miljøtiltak
 

Ta kontakt med Kristian Nave om noko er uklart.
post@selje.kommune.no eller telefon 578 58 500.

 

Helsing
Plan- og Utviklingsavdlinga

Sist endra 07.03.2018
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering