Søknad om etablering av oppdrettsanlegg på lokalitet Rekevika

Torskeoppdrett - Klikk for stort bilete Statt Torsk

Statt Torsk AS søkjer om løyve til etablering av oppdrettsanlegg for produksjon
av torsk på lokalitet Rekevika i Selje kommune, MTB er 2340 tonn.

 

Lokaliteten har fylgjande kartreferanse: 62°04.915 N / 5°24.687 Ø.
Saksdokumenta ligg ute til offentleg ettersyn og eventuelle merknadar må sendast kommunen innan 28. november 2019.

Postadresse er: Selje Kommune, 6740 SELJE.
For elektronisk kommunikasjon: post@selje.kommune.no

Sjå søknaden her.

 

 

Sist endra 25.10.2019
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering