Søknad om utviding av akvakulturlokalitet 13612 Rundereimstranda

Marine Harvest Rundereimstranda - Klikk for stort bilete Marine Harvest Norway AS søkjer om løyve til ein maksimal tillaten biomasse på 4680 tonn MTB for lokalitet Rundereimstranda. Lokaliteten har i dag eit løyve på 3900 tonn MTB (maksimal tillaten biomasse) og denne søknaden omfattar ikkje endringar i anlegg/fortøyningar.

Lokaliteten ligg i Selje Kommune og den har fylgjande kartreferanse: 62° 5980 N / 05° 19.9150 Ø.  

Saksdokumenta vert utlagt for offentleg ettersyn på Selje kommune si heimeside og kunngjort i lokalavisene.

Eventuelle merknadar må sendast kommunen innan 5. september 2017

Postadresse er: Selje Kommune, 6740 SELJE.
For elektronisk kommunikasjon:
post@selje.kommune.no   

Publisert av Bente Kvernevik Berstad. Ansvarleg Kristian Nave. Sist endra 08.08.2017
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering