Støtte- og tilskotsordningar som er gunstige for idrettslag for 2019

loepebane.jpg - Klikk for stort bilete Idrettsforbundet har laga ei oversikt over alle tilskotsordningar idretten kan søkje tilskot frå.

Dette er ei god oversikt som mange som driv frivillig arbeid innan idretten kan ha stor nytte av!

Meir informasjon om ordningane finn du i linken under:

Alle støtteordningar for idrettslag i 2019 - Norges Idrettsforbund

 

Aktuelle støtte- og tilskuddsordninger i 2019 (bokmål)

 • Spillemidler til utstyr kjøpt i 2018 – søknadsfrist 6. februar
   
 • Skattefradrag for gaver - 20. februar
   
 • Oppstart- og utviklingsstøtte til Allidrett for barn og ungdom.(tidligere kalt Idrettsskole - Allidrett for barn og ungdom). Søknadsfrist hele året.
   
 • ExtraStiftelsen - 15. februar
   
 • Inkludering i idrettslag  - februar /mars
   
 • Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg - mars
   
 • Lokale aktivitetsmidler (LAM) - august - desember
   
 • Momskompensasjon for vare- og tjenester - august
   
 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - desember
   
 • Grasrotandelen - hele året
   
 • Idrettsdugnad
   
 • Gode rabattordninger for idrettslag  - hele året
   
 • Idrettsreiser 
Sist endra 07.02.2019
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering