Strategiplan SMIL-ordninga 2017-2020

Vårbilde frå Drage - Klikk for stort bilete  

Oppstart av planarbeidet med revidering av strategiplanen for SMIL-ordninga.
Spesielle miljøtiltak i landbruket.

Kommunen vil mot slutten av april starte arbeidet med ny strategiplan for 2017 – 2020.

Kom gjerne med innspel, helst tidleg i prosessen.

Det er eit mål å legge planframlegget ut til offentleg ettersyn i sommar.

Gjeldande plan 2013-2016 (PDF, 2 MB)

Publisert av Unni Eltvik Hovden. Sist endra 15.04.2016
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering