Sviingkurs - Kystlynghei

    - Klikk for stort bilete

Torsdag den 30. mars kl. 19.30 vert teorikurs i Eldhuset til Geir Ole Ervik og fredag den 31.mars vert det praksisdag (info om tidspunkt og møtestad kvelden før)

Det vert kurs i skjøtsel av kystlynghei med ein teoridel om kvelden og sviing dagen etter.

Om kvelden går ein gjennom opplegg for sviing og andre tema innafor utegangardrift. Og med håp om «rett» ver, vert det sviing dagen etter.

Mons Kvamme, Lyngheisenteret er fagpersonen både på teoridelen og på sviinga.

NLR Vest Kurset i Selje er det løyvt midlar til frå Miljødirektoratet og det vert arrangert av NLR Vest.

Kostnad:

Kursa vil kosta kr 200,- for medlemar av NLR Vest og kr 300,- for andre.

Det må vera minst 6 påmelde for at kurset vert arrangert.

Påmelding:

Sigmund.larsen@nlr.no eller tlf 95223529

innan 24. mars.

Forutan dei nemnde arrangørane, er me takksame for midlar løyvt av Fylkesmannen og Miljødirektoratet til desse kursa.

 

VEL MØTT TIL KURS!

 

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering