Alkohol

Alkohol er det mest brukte rusmiddlet

 drink

Alkohol er gift som påverkar alle organa i kroppen. Derfor aukar risikoen for skader og ulykker ved alkoholinntak. Befolkningas inntak av alkohol hadde auka med nesten 2 liter i frå 1990 til 2009.

Ein forbinder gjerne alkohol med sosiale lag eller fest, men alkohol kan knyttes opp i mot fleire ulike sjukdommar. Eksemplar kan være kreft, hjarte-og karsjukdom, fosterskadar og psykisk sjukdom. Denne faktoren forårsakar også sosiale problem. I familiar kan alkoholproblemer gi skadevirkningar til barn (Helsedirektoratet, 2010).

Alkoholens negative virkning:

- avhengighetsskapande
- reaksjonsevna blir dårligare
- fordøyelsesorgana blir påverka
- nervesystemet blir påverka
- vurderingsevna kan svekkast

Meir informasjon om alkohol

 
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering