Tilskuddsordning for opprydding av marin forsøpling

Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøpling i havet og langs kysten?

Tildkuddsordningen for opprydding er i år på 35 millioner kroner. Fristen for å søke er 16. mars 2017.

 

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering