Utspyling av Stadlandet Vassverk

    - Klikk for stort bilete Mandag  7.  og tirsdag  8. september  d.å., vert det frå  kl. 0800 og utover dagen / kvelden, føreteke utspyling av vassleidningsnettet på Stadlandet.

 

Medan utspylinga pågår må abonnentane rekne med varierande vasstrykk og noko «grumsete» vatn. Høgtliggande abonnentar kan også i periodar bli utan vatn.
«Grumsete» vatn kan også førekomme i dei næraste dagane etter utspylinga.
Dersom dette vedvarer, ta kontakt med vassverket på tlf. 57 85 85 00.
Abonnentane vert elles oppmoda om å spyle sine private leidningar og reinse silar/ventilar, etter at utspylinga er ferdig.

                 TENESTELEIAR, KOMMUNALTEKNIKK

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 02.09.2015
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering