Vedteken reguleringsplan - Stad næringspark

Stad næringspark - Klikk for stort bilete

I samsvar med Plan- og bygningslova §12-12, vedtok kommunestyret i møte 09.10.2019, sak 078/19, Detaljregulering for Stad næringspark.

Den vedtekne reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Føremålet med planen er å følgje opp kommuneplanens arealdel 2017-2029, og leggje til rette for vidare næringsutvikling i kommunen. Planen er vurdert til å utløyse krav til konsekvensutgreiing.

Sjå planomtale, med tilhøyrande føresegner, plankart, saksframlegg og andre sentrale saksdokument her

Vi ber om at merknader/innspel blir sendt skriftleg til post@selje.kommune.no eller per post innan 12.11.2019.

Sist endra 18.10.2019
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering