Vikariat som helsesekretær/sjukepleiar.

50% vikariat ledig i tidsrommet 10.08.2015-10.08.2016

40% vikariat ledig frå dd til 31.12.2015. Inneber at du er dagleg leiar for legetenesta

sitt hjelpepersonell.

Du må enten vere offentleg godkjent helsesekretær eller offentleg godkjent sjukepleiar.

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 22.05.2015

Vikariata kan om ønskjeleg kombinerast.

Spørsmål om vikariata kan rettast til Hjørdis Dalsbø ved Selje Legekontor.

Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår.

Send søknad elektronisk

Sak 15/322 50% vikariat

Sak 15/323 40% vikariat (dagleg leiar)

Søknadsfrist 3. juni 2015

 

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering